Recenzja publikacji "Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur" Drukuj Email

"Podstawowym walorem książki, który należy w tym miejscu wyeksponować, jest fakt jej łatwo dostrzegalnej oryginalności. Książka nie jest bowiem jedynie powielaniem treści przepisu i jego obszernym objaśnieniem, jak to ma miejsce w przypadku innych opracowań prawnych tego typu (...). Książka, choć nie dotyczy zupełnie nowego problemu, zawiera jednak bardzo interesujące praktyczne spostrzeżenia Autorów w zakresie całej problematyki związanej z gospodarką nieruchomości. Ujęto w niej prawie wszystko co ma związek z gospodarką nieruchomościami, zwłaszcza w aspekcie geodezyjnym i rzeczoznawstwa majątkowego. Przedstawiono również bardzo ciekawe przypadki orzecznictwa w sprawach gospodarki nieruchomościami. Posługując się nimi, właściwe organy administracji publicznej będą mogły wydawać lepiej umocowane decyzje w sprawach gospodarki nieruchomościami i w sprawach pośrednio z nią związanych."

Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

 

Lektury przedsiębiorcy - "Zrozumieć nieruchomości"

"Najpierw trochę teorii, potem sporo praktyki - tak najkrócej można scharakteryzować tę publikację. Nie jest to typowy komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Autorzy są naukowcami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i starają się przekazać czytelnikom swoją wiedzę w tej dziedzinie.
W pierwszej części wyjaśniają podstawowe zagadnienia i prcedury zwiazane z tematem książki. W drugiej komentują najważnejsze procedury, uwzględniając aktualne przepisy. Część trzecia to przede wszystkim zagadnienia dotyczące określania wartości nieruchomości. W ostatniej, czwartej części autorzy przytaczają interesujące i ważne orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego."

Rzeczpospolita

Zmieniony ( 19.02.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »