Kataster nieruchomości rejestrem publicznym Drukuj Email

    Zdaniem recenzenta prof. Wojciecha Wilkowskiego przedstawiona w książce niezwykle obszerna analiza prawna procedur katastralnych ma charakter unikatowy. Jest to pierwsze tego typu opracowanie na rynku wydawniczym dotyczące katastru nieruchomości zawierające odwołania do ustaw, publikacji znanych teoretyków prawa interpretujących określone przepisy prawne czy wreszcie orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, NSA, Sądu Najwyższego, a nawet Trybunału Konstytucyjnego.

   Zdaniem profesora, książkę na zasadzie „od deski do deski” przeczyta stosunkowo ograniczona liczba osób, natomiast jej nabywca i użytkownik będzie szukał w niej odpowiedzi na konkretne i interesujące go kwestie prawne, z którymi spotka się w praktyce. Publikacja ma duże walory poznawcze i będzie bardzo wartościowa głównie dla pracowników zatrudnionych w organach prowadzących kataster, jak również dla osób weryfikujących opracowania geodezyjne, w wyniku których powstanie potrzeba wprowadzenia zmian do katastru. Również książka ta powinna znaleźć się w zasobach literaturowych geodetów wykonujących prace związane z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów, podziałami i scaleniami nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju pracami, które w efekcie spowodują zmiany w katastrze. Jednocześnie na łamach tej książki Autor wykazuje, że niektóre zapisy prawa związane z problematyką katastru są wzajemnie niespójne, a nawet sprzeczne.

  Publikacja nie zawiera aktów prawnych. Objętość publikacji to 320 stron!

  zobacz spis treści

Autor: dr inż. Dariusz Felcenloben
Tytuł: Kataster nieruchomości rejestrem publicznym
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: 320 str.

Cena: 103 zł zawiera 5% VAT
ISBN: 978-83-60968-07-9
Stan prawny: wrzesień 2009

Zmieniony ( 10.10.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »