Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi Drukuj Email
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości...    Rozwój urbanistyczny terenów jest ściśle związany z rozwojem sieci drogowej. Jednym z podstawowych problemów w procesie inwestycji drogowych, powodującym w praktyce liczne problemy prawne oraz geodezyjne, jest nabycie prawa do terenu, na którym planowana jest budowa drogi. Ponadto wiele istniejących dróg zostało wybudowanych na gruntach niestanowiących własności podmiotów publicznoprawnych, co wymaga doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego nieruchomości ze stanem prawnym.

   Zamiarem Autorów była próba przedstawienia w sposób, w miarę możliwości, kompleksowy problematyki regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi bądź zajętych na te cele. Autorzy mają świadomość występowania różnorodnych stanów prawnych i faktycznych nieruchomości drogowych niepozwalających na ujęcie ich w schematyczne rozwiązania. Tematyka publikacji obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości:

• wydzielanych pod drogi w ramach podziałów geodezyjnych nieruchomości,

• przeznaczonych pod budowę nowych dróg,

• zajętych pod drogi publiczne,

jak również cywilnoprawnych trybów regulowania stanu prawnego dróg, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, opłat adiacenckich oraz opłat planistycznych.

   Istotnym zagadnieniem przedstawionym w książce jest uproszczony tryb nabywania nieruchomości pod budowę dróg publicznych w oparciu o tzw. „specustawę drogową”. Omówiono także niektóre czynności geodezyjno-prawne wykonywane w ramach regulacji stanu prawnego dróg. Dostrzegając złożoność problematyki, a także niejednoznaczne brzmienie przepisów prawnych powodujące w praktyce problemy interpretacyjne, w publikacji wskazano orzecznictwo sądów administracyjnych oraz powszechnych dotyczące omawianych zagadnień.

   Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo regulacją stanu prawnego nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowych, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, inwestorów dróg publicznych, pracowników organów administracji publicznej, a także studentów.

  przeczytaj przykładowy rozdział
  zobacz spis treści
  przeczytaj recenzje

Autorzy: dr Mirosław Gdesz, dr inż. Anna Trembecka
Tytuł: Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: 280 str.
Cena: 113 zł zawiera 5% VAT
ISBN: 978-83-60968-14-7
Stan prawny: maj 2011

Zmieniony ( 10.10.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »