Recenzje publikacji "Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu" Drukuj Email

"Jest to interesująca praca, która może przyczynić się do usprawnienia działalności przede wszystkim małych firm geodezyjnych. Dodatkowo, praca zawiera również nie tylko analizę problematyki uprawnień zawodowych w aspekcie działalności firmy geodezyjnej, na tle zawodu zaufania  publicznego, ale także przedstawia propozycje rozwiązań na przyszłość w tym zakresie."

prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

 

"Z prawdziwą radością polecam niniejszą książkę geodetom, a w szczególności tym, którzy wykonują roboty geodezyjne na własny rachunek, do stosowania w praktyce zawodowej, ponieważ jej tematyka dotyczy prakseologicznych zasad działania i prowadzenia firmy geodezyjno-kartograficznej, wykonującej różne prace z zakresu geodezyjnych pomiarów stosowanych. Polecając niniejszą książkę, przekazuję, również jako jej czytelnik, wyrazy uznania i podziękowania Autorowi za trud jej napisania."

mgr inż. Jan Dziekan

Zmieniony ( 21.03.2014. )
 
następny artykuł »