Rekomendacja Głównego Geodety Kraju

 Szanowni Państwo,
Z niemałą przyjemnością pragnę zarekomendować najnowszą publikację prof. Zofii Śmiałowskiej-Uberman. Pierwszy raz spotkałem się z pozycją książkową, która by w sposób tak szeroki i zarazem szczegółowy dotykała problemów geodezyjno-prawnych. Wiadomo nie od dzisiaj, że właściwe stosowanie przepisów prawa zależy w dużej mierze od ich poprawnej interpretacji. Dlatego właśnie na geodetach spoczywa duża odpowiedzialność.
Z przedstawionych mi recenzji prof. Krystyny Czarneckiej oraz prof. Stanisława Białousza, którym serdecznie dziękuję, wynika jasno, że proponowana tematyka książki znacznie wykracza poza potrzeby znajomości prawa w zawodzie geodety. Wiele zagadnień prawnych zawartych w publikacji odnosi się do problematyki związanej z wykonywaniem zawodów: rzeczoznawcy majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy zarządcy nieruchomości. Wydaje mi się, że ta szeroka problematyka prawnicza jest mocno związana ze zmianami gospodarczymi jakie miały miejsce w Polsce, w ostatniej dekadzie. Zmiana stosunku do prawa własności, wolnorynkowy obrót nieruchomościami oraz codzienne problemy obywateli na obszarze kontaktów z organami publicznymi, czy też wreszcie zapowiadany podatek katastralny rodzą szereg pytań i w tym kontekście pojawia się konieczność znajomości podstaw prawnych oraz kompetencji poszczególnych organów publicznych. Umacnianie się prawa własności oraz inne prawa do nieruchomości dotyczą życia każdego obywatela i uważam, że pozycji w których można znaleźć informacje na ten temat nigdy za dużo.
Dobrze więc, że rozpoczynający działalność praktyczną absolwenci szkół, słuchacze studiów podyplomowych i mający już pewną praktykę geodeci mogą znaleźć źródło, które jedni potraktują jako źródło finalne, inni jako etap przejściowy i komentarz na drodze do źródeł pierwotnych (źródłowych aktów normatywnych).
Jako Prezes GUGiK piastujący stanowisko Głównego Geodety Kraju chciałbym zapewnić wszystkich czytelników, iż dołożę wszelkich starań, aby nowe, powstające akty prawne dotyczące geodezji i kartografii pozwalały na czytelną interpretację i stosowanie.


     Jerzy Albin
     Główny Geodeta Kraju

Zmieniony ( 19.02.2008. )