Wyróżnienie za publikację "Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur" Drukuj Email

Minister Budownictwa nagrodził laureatów konkursu na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje za rok 2006

14 maja uroczyście wręczono nagrody laureatom konkursu na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje za rok 2006. Konkurs odbył się już po raz 41.
Spośród 231 zgłoszonych do konkursu prac, 105 to prace magisterskie, 27 - inży- nierskie, 46 - doktorskie, 15 - habilitacyjne, a 38 - publikacje. Przyznano 67 nagród i 69 wyróżnień oraz nagrodę specjalną dla wydawcy. Nagrody laureatom wręczali minister Andrzej Aumiller, sekretarz stanu Piotr Styczeń, podsekretarz stanu Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa i podsekretarz stanu Wojciech Bosak oraz przewodniczący Komisji Nagród prof. dr hab. Leszek Kałkowski. Nagrodzone zostały prace w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Wyróżnienie za obszerne metodyczne przedstawienie praktycznych problemów związanych z gospoda- rowaniem nieruchomościami otrzymali autorzy publikacji "Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur" prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek oraz dr Jan Kuryj. Nagrodę odbierał dr Jan Kuryj.

Celem konkursu jest poprawa relacji między światem nauki i praktyki oraz zagwarantowanie postępu i unowo- cześnienie gospodarki, dające możliwość nowego spojrzenia na występujące zjawiska i trendy na rynku oraz wykorzystanie inwencji twórczych dla poszukiwań nowych rozwiązań istniejących problemów w budownictwie.
Uroczysta ceremonia wręczania nagród miała miejsce w Gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz izb gospodarczych, rektorzy uczelni, dziekani wydziałów, dyrektorzy wydawnictw a także dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Budownictwa.
Zmieniony ( 18.02.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »