Geodezja współczesna Drukuj Email

    Ta niezwykle popularna i ceniona przez środowisko geodezyjne od lat publikacja cechuje się przejrzystą strukturą i jasnością wywodów, a napisana została z godnym pozazdroszczenia talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.
W wydaniu drugim uwzględniono poprawki Autora wynikające z jego notatek oraz korekty wzorów zgłoszone przez pracowników Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej. Jednocześnie wprowadzono niezbędne zmiany i uzupełnienia treści wynikające z rozwoju systemów obserwacji i opracowań geodezyjnych.
Publikacja obejmuje problematykę zaliczaną niegdyś do geodezji wyższej uzupełnioną i wzbogaconą o zagadnienia nowsze. Każdy z działów geodezji wyższej mógłby być przedmiotem oddzielnego wykładu. Aby zawrzeć w jednym tomie wszystkie ważniejsze problemy, dokonano pewnej selekcji zagadnień i odpowiedniej ich generalizacji. Omawiając poszczególne teorie i wzory, pokazano istotę problemów. I tak, publikacja porusza m.in. następujące zagadnienia: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły ciężkości ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej, wyznaczanie figury Ziemi, GGOS, GNSS. Na końcu znajduje się spis skrótów oraz skorowidz pojęć, który ułatwia korzystanie z publikacji oraz odszukanie potrzebnej wiedzy.

Kazimierz Czarnecki (1939–2006), profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii (1965), doktor nauk technicznych (1974), doktor habilitowany (1980). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1991 roku. Od roku 1980 wykładał geodezję wyższą na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W tym czasie kierował Zespołem Dydaktycznym Geodezji Wyższej w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, w którym od roku 1980 pełnił funkcję wicedyrektora, a w latach 2003–2005 dyrektora. W latach 1978–1981 i 1985–1993 był prodziekanem, a od roku 2005 dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od roku 1993 był również profesorem Wojskowej Akademii Technicznej.
Autor publikacji z zakresu geodezji wyższej, geodezji satelitarnej i geodynamiki, a także wielu referatów na sympozjach i kongresach międzynarodowych. Laureat pięciu indywidualnych oraz zespołowych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1977–1989 konsultant naukowy firmy GEOKART. Był ekspertem ONZ (UN Development Programme). W latach 1978–1979 pracował w Afgańskim Instytucie Kartograficznym i Katastralnym w Kabulu.
Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich w latach 1983–1986 i 1986–1989. Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w kadencjach 1998–2001, 2001–2004 oraz 2004–2007. Członek honorowy SGP. W latach 1989–1995 przewodniczył Radzie Programowej “Przeglądu Geodezyjnego”. Od 1983 roku członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Członek i sekretarz naukowy Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN.

Wiceprezydent, a następnie prezydent (1998–1991) Komisji 2 Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) Professional Education and Literature. W 2006 roku został członkiem honorowym International Federation of Surveyors. Był członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk. W roku 1990 organizował Grupę Roboczą ds. edukacji w Międzynarodowej Unii Geodezji i Kartografii (IUSM), której następnie przewodniczył (1990–1991). Był członkiem dwóch podkomisji działających w ramach Komisji X - Sieci Kontynentalne Międzynarodowej Asocjacji Geodezji: Sieci Europejskiej EUREF i Europejskiej sieci Niwelacyjnej UELN.
Jego biogram został włączony do wydawanego w USA Marquis „Who's Who in the World", do piątej edycji słownika biograficznego ABI „Five Thousand Personalities of The World" oraz do „ Who's Who in International Organisations".

 przeczytaj przykładowy rozdział
  zobacz spis treści

 

Zmieniony ( 10.10.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »