Standardy Geodezyjne 2019 Drukuj Email

    Na początku listopada ukaże się trzecie już wydanie publikacji zawierającej akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Dwa poprzednie wydania ukazały się w latach 2014 oraz 2016.

Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem prawnym na 31 października 2019 r. Pozostałe akty prawne to istotne z punktu widzenia pracy geodety przepisy zarówno z zakresu standardów geodezyjnych, jak i przepisów ogólnych. Niezwykle ważny jest przy tym fakt, że wszystkie akty prawne zamieszczone będą w książce wraz z obszernymi załącznikami, co z pewnością ułatwi każdemu geodecie pracę i szybki dostęp do niezbędnych przepisów.

 

Zamów przez sklep i zapłać wygodnie przelewem internetowym!!!

 

Wybrane przepisy, które uwzględniono w publikacji to:

 • Ustawa - Prawo geodezyjne wraz z załącznikami, po zmianach na dzień 31 października 2019 r.,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 • Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,
 • Rozporządzenie RM z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych,
 • Rozporządzenie MAiC  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • Rozporządzenie MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
 • Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Tytuł: Standardy Geodezyjne 2019
Format: B5
Oprawa: twarda
Objętość: ok. 1350 str.
ISBN: 978-83-60968-49-9
Stan prawny: październik 2019
Cena: 199 zł zawiera 5% podatek VAT

Zmieniony ( 28.10.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »