Jakie są modele baz danych?

Przechowywanie danych na pecetach wymaga określenia sposobu ich gromadzenia. Modele baz danych są określonymi technikami organizacji i magazynowania informacji na komputerach. Niektóre z modeli baz danych liczą sobie wiele lat, inne powstały stosunkowo niedawno. Jedne są mniej popularne, podczas gdy inne należą do tych częściej wybieranych przez użytkowników.

Czym są bazy danych?

W dużym skrócie, baza danych służy do zbierania i przechowywania informacji. Można w nich przechowywać różnego rodzaju informacje dotyczące ludzi, produktów czy usług. O ile w przypadkach niewielkiej ilości danych, rolę bazy danych może przejąć lista w edytorze tekstu, to problem zaczyna pojawiać się, kiedy informacji jest zbyt wiele. Prosta forma bazy danych utrudnia szeregowanie informacji, porządkowanie, a znalezienie potrzebnych informacji może trwać zbyt długo. Kiedy ilość danych staje się przytłaczająca, warto zainteresować się ich przeniesieniem do profesjonalnej bazy danych, stworzonej przy pomocy profesjonalnego oprogramowania.

Baza danych na komputerze może być porównana do magazynku, w którym przechowuje się danego rodzaju obiekty. W każdej bazie danych może znajdować się więcej, niż jedna tabela.

Modele baz danych i ich rodzaje

Jak wspomniano wyżej, można wyróżnić wiele rodzajów modeli baz danych. Pora dowiedzieć się co nieco o najpopularniejszych z nich.

Model hierarchiczny

Hierarchiczne modele baz danych przestawiają zgromadzone informacje w postaci drzewa. Informacje przechowywane są w sposób podobny do tego, jakim przechowywane są foldery na komputerze. Jest to jeden z najczęściej wybieranych modeli baz danych, cieszący się ogromną popularnością wśród użytkowników.

Model sieciowy

Sieciowe modele baz danych przechowują zgromadzone informacje pod postacią sieci, którą tworzą połączenia pomiędzy poszczególnymi dokumentami. Informacje gromadzone są nie tylko w samych dokumentach, ale również w przebiegu ich połączeń.

Model obiektowy

Obiektowe modele baz danych są wykorzystywane coraz częściej, a to z tego względu, że łączą tradycyjną bazę danych z nowoczesnym rozwiązaniem, polegającym na udostępnianiu informacji w postaci obiektowej. Posiadają tę przewagę nad modelami relacyjnymi, że w ich przypadku nie ma konieczności odwzorowania między modelem obiektowym a relacyjnym.

Model relacyjny

Zapisuje informacje w postaci tabelki, w której znajdują się poszczególne wiersze. Między tabelami tworzą się powiązania, nazywane relacjami – stąd też nazwa tego modelu baz danych. Model relacyjny jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przy projektowaniu baz danych.

Warto także wspomnieć o modelu postrelacyjnym – mowa o nim w przypadku, kiedy bazy relacyjne poszerza się o różnego rodzaju rozwiązania – obiektowość, rozwiązania analityczne i historyczne zapytania.

Jak widać, modeli baz danych jest wiele, dlatego warto wiedzieć o nich co nieco, zanim zdecyduje się na jeden konkretny. W przypadku trudności z wyborem, można skorzystać z pomocy specjalisty, który doradzi właściwe rozwiązanie.

Redakcja gall.pl