Ile zarabiają osoby na stanowisku geodety?

Czy na stanowisku geodety możemy godnie zarobić? Potencjalnie tak, jednakże wymagać to będzie od nas spełnienia kilku istotnych wymogów. Trudno je opisać ściśle, bowiem pensja geodety będzie wypadkową kilku różnych okoliczności. Trzeba zaznaczyć, że znalezienie prestiżowej pracy w takim zawodzie nie należy do łatwiejszych zadań. Polskie szkoły oraz uczelnie co roku wypuszczają do polskiej gospodarki około 1500 absolwentów geodezji. Nie przekłada się to na wzrost zatrudnienia, bowiem wynosi ono tylko 300 osób rocznie.

Od czego zależą zarobki geodetów?

Na zarobki geodetów ma wpływ wiele różnych czynników. Oczywiste jest, że początkujący pracownicy w tym zawodzie zarabiają mniej – wynika to głównie z tego, że trzeba odbyć staż zawodowy, by wrobić sobie stosowne uprawnienia. Wtedy nasza pensja powinna wzrosnąć, podobnie jak obowiązki zawodowe. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na zarobki geodety jest miejsce, w którym się pracuje. Samorządy mają zarobki często bardzo przyzwoite, lecz dość usztywnione i zależą od woli rządu bądź uchwał rady miasta czy powiatu. Potencjalnie dużo więcej będzie można zarobić na wolnym rynku, zwłaszcza jako przedsiębiorca. Warto podkreślić, że zarobki różnią się od siebie w zależności od danego regionu. Jednym z czynników jest poziom rozwoju danego województwa, zamożność społeczna itp.

Ile zarabia geodeta?

Według przeprowadzonych badań w branży przeciętnie w naszym kraju geodeci mogą liczyć na zarobki około 2300 złotych netto w ciągu miesiąca. Jest to oczywiście mediana. Kwota jest wyliczana z obliczeń, według których prawie połowa wszystkich przedstawicieli tego zawodu zarabia w przedziale 1800 – 2800 złotych netto miesięcznie. Podane dane pochodzą z badań uwzględniających różnych geodetów. Na różnym szczeblu zawodowym, doświadczeniu, miejsca i formy zatrudnienia. Dlatego jest to bardzo uśredniona kwota. Jak zostało wspomniane, bardzo istotną kwestią, która wpływa zarobki jest to, czy posiadamy uprawnienia geodety. Dają one nie tylko większe możliwości wykonywania swojej pracy, ale także podniosą znaczą pensję. W takim przypadku średnia zarobkowa geodetów wzrasta do 3500 złotych netto miesięcznie. Podczas gdy przeciętny geodeta bez stosownych uprawnień zarabia 2300 złotych netto. Według innych badań najwięcej zarabiają geodeci w województwach mazowieckim ( 2900 złotych netto), pomorskim(2500 złotych). Miasta, które oferują przeważnie najwyższe pensje dla geodetów to oczywiście Warszawa (około 3000 złotych netto), Gdynia (2700 złotych).

Czym zajmuje się geodeta?

Geodeta zajmuje się pomiarem działek oraz gruntów pod wszelkiego rodzaju budowy, w tym także budowę dróg i autostrad. Wykonują oni też mapy do celów projektowych, sporządzają potrzebną dokumentację, mogą też urządzać teren rolny lub leśny. Innym ważnym zadaniem geodety jest przygotowanie pomiaru i danych potrzebnych przy tworzeniu map, prowadzenie ewidencji gruntów oraz opis rzeźby terenu, a także bogactw mineralnych. Dodatkowo zajmują się w niektórych przypadkach wyceną nieruchomości.

Redakcja gall.pl