Po co jest klauzula RODO do CV?

Po wejściu RODO klauzule CV zmieniły swoje brzmienie. W 2018 r. weszła w życie Ustawa o ochronie danych osobowych co sprawiło, że stara wersja klauzuli CV nie jest już aktualna, a przetwarzanie danych z dokumentów aplikacyjnych jest dozwoloną opcją, lecz na nieco innych zasadach niż jeszcze kilka lat temu. Jeżeli wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w czasie rekrutacji, to powinniśmy wiedzieć, co to dokładnie oznacza i w jaki sposób przeprowadzić to poprawnie.

Aktualna klauzula RODO do cv – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula o ochronie danych osobowych jest w CV po to, aby pracodawcy mogli zgodnie z prawem przetworzyć nasze dane jako kandydata do pracy. Każdy kto kiedyś brał udział w choćby jednej rekrutacji i przygotowywał do niej stosowne dokumenty aplikacyjne, z pewnością wie, że firmy proszą w ogłoszeniu o zamieszczenie klauzuli, w której wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. Warto taką klauzulę zamieścić w naszym CV permanentnie, nawet jeżeli nie ma wyraźnych próśb ze strony pracodawców. To, jakie dane kandydatów do pracy mogą przetwarzać potencjalni pracodawcy, uregulowane jest w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi takimi danymi są:
– Imię i nazwisko
– data urodzenia
– dane kontaktowe
– wykształcenie
– kwalifikacje zawodowe
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Takowe dane mogą być przetworzone bez względu na zawarcie lub nie wspomnianej klauzuli. Jednakże możemy zauważyć, że w CV zamieszczamy dużo więcej informacji, na przykład o naszych umiejętnościach czy hobby. Wiele osób na tego rodzaju dokumentach zamieszczają nawet dopiski o swoim stanie cywilnym, a także swoją aktualną fotografię. Dlatego właśnie nowa klauzula w CV pozwalająca na przetwarzanie danych jest bardzo potrzebna.

Klauzula w CV – inne ważne kwestie

Zamieszczając stosowną klauzulę w CV, zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych tylko do jednej, konkretnej rekrutacji. Jeżeli chcemy być wzięci pod uwagę podczas przyszłych rekrutacji na inne stanowiska czy po prostu przy kolejnym poszukiwaniu osoby, trzeba o tym wyraźnie wspomnieć w klauzuli. Jeżeli tego nie zrobimy, pracodawca może się z nami niestety nie skontaktować – nawet, gdy jesteśmy idealnymi pracownikami na dane stanowisko. Dlatego warto dbać o zamieszczenie stosownej klauzuli w CV za każdym razem, gdy tworzymy taki dokument. Najlepiej umieścić klauzulę w stopce – wtedy nie będzie zabierać za dużo miejsca, a wciąż powinna być czytelna i oddzielona od reszty życiorysu.

Redakcja gall.pl