Jak skutecznie zarządzać magazynem w centrum logistycznym?

Przestrzeń magazynowa w centrum logistycznym to obszar, który wymaga stałego nadzorowania stanów towarowych. W przeciwnym razie płynna obsługa zamówień prawie na pewno okaże się niemożliwa. Jak w takich warunkach zoptymalizować pracę magazynu? Czy istnieją gotowe rozwiązania, które warto wdrożyć?

Jak usprawnić realizację zamówień?

Chcąc uniknąć przestojów w obsłudze zamówień, konieczne jest wprowadzenie kilku innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym personel zarządzający magazynem będzie pracował jeszcze efektywniej. Celem nadrzędnym jest:

  • rzetelne ewidencjonowanie towarów przychodzących i wychodzących, a także aktualnych stanów magazynowych,

  • wprowadzenie zautomatyzowanego systemu, który ogranicza ryzyko popełnienia błędów w trakcie kompletacji towarów,

  • wdrożenie systemu identyfikacji towaru, który jest niezbędny m.in. w magazynach wysokiego składowania,

  • kontrola, czyli przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji.

Jak realizować te pomysły? O ile wdrożenie systemu identyfikacji nie jest dużym problemem, o tyle pozostałe kroki (a zwłaszcza automatyzacja realizacji niektórych zadań), mogą wiązać się z pewnymi trudnościami. Jak je pokonać?

Cel optymalizacji: ograniczenie kosztów

Z punktu widzenia przedsiębiorców magazynowanie w e-commerce wiąże się ze znacznymi oszczędnościami. Tą samą ideą powinny kierować się osoby zarządzające magazynami w centrach logistycznych. Mądre „cięcie kosztów”to przede wszystkim optymalizacja dostaw, efektywne zarządzanie dostępną przestrzenią, minimalizowanie strat i płynna ewidencja towarów. Na tych polach przykłady zaniedbań można by mnożyć. Takie czynniki jak: zbyt liczny personel, brak systemowej ewidencji, czy też błędy w kompletacji zamówień mogą z biegiem czasu utrudnić, a nawet uniemożliwić jakąkolwiek współpracę z klientem.

Zautomatyzowana ewidencja towarów

Wprowadzenie sprawdzonych (wielopłaszczyznowych) mechanizmów ewidencyjnych to klucz do skutecznego zarządzania magazynem w branży e-commerce. Podstawą jest tu oczywiście wdrożony system WMS, który na bieżąco monitoruje przyjęcia i rozchody z magazynu. Istotne jest też wprowadzenie określonych procedur, na podstawie których ewidencje te będą wprowadzane do systemu. Firma 3LP to podmiot, który stale doskonali procedury logistyczne, a co za tym idzie – jest wiarygodnym partnerem biznesowym dla firm korzystających z magazynowania w branży e-commerce.

Reasumując, kluczami do efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową w centrach logistycznych są porządek, sumienność, znajomość swoich obowiązków, ale też szkieletowy system, który pozwoli łatwo ewidencjonować zmiany w stanach magazynowych.

Redakcja gall.pl