Tłumaczymy jak sprawdzić księgę wieczystą

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, który pozwala ustalić stan prawny działki lub mieszkania. W księdze znajdują się też informacje o hipotece na nieruchomości. Właśnie dlatego warto znać zapisy księgi wieczystej przed podpisaniem umowy kupna mieszkania.

Dostęp do księgi wieczystej

Należy mieć na uwadze, że dostęp do ksiąg jest publiczny, dlatego każdy może poznać ich treść. W tym artykule wyjaśniamy jak sprawdzić księgę wieczystą. Numer księgi wieczystej będzie potrzebny do samodzielnego sprawdzenia dokumentu. Właściciel, który chce sprzedać nieruchomość powinien taki numer udostępnić osobie zainteresowanej. Jeśli nie chce tego zrobić to są już pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o tym, że coś jest nie tak. Numer znajduje się oczywiście na okładce księgi wieczystej. Księgę wieczystą można sprawdzić na dwie sposoby, ponieważ każda księga jest prowadzona zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Sąd Rejonowy jest miejscem, w którym można sprawdzić zapisy ksiąg wieczystych. Warto jednak mieć świadomość, że przez internet można to zrobić zdecydowanie szybciej. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych. Wystarczy wejść na stronę elektronicznego rejestru i wpisać numer księgi wieczystej w formularzu. Dzięki dokładnej weryfikacji zapisów księgi wieczystej, można uniknąć przykrych sytuacji na etapie finalizacji umowy. Najlepiej dokładnie przeanalizować dział I, dział II, dział III oraz dział IV. W dziale pierwszy są informacje o rodzaju przeznaczenia nieruchomości i powierzchni.

Treść księgi wieczystej

Z działu drugiego dowiesz się kto może dysponować nieruchomością jako właściciel. Szczególnie ciekawy jest dział czwarty, w którym są informacje o hipotekach. Jeżeli na nieruchomości została ustanowiona hipoteka to znaczy, że jest zadłużona. Należy pamiętać, że dla każdej nieruchomości powinna być założona księga wieczysta. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za treść księgi wieczystej, która powinna odzwierciedlać stan faktyczny. Księgę wieczystą zakłada się poprzez złożenie wniosku w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla danej nieruchomości. Warto mieć na uwadze, że można ją założyć także u notariusza za niewielką opłatą. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć załączniki dokumentów dotyczących nieruchomości. Są to przede wszystkim dokumenty geodezyjne, takie jak wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów. Bez numeru księgi wieczystej niestety nie można w żaden sposób sprawdzić jej treści.

Redakcja gall.pl