Jak wygląda umowa przedwstępna sprzedaży działki?

Przed zakupem nieruchomości warto podpisać umowę przedwstępną. Jest to forma gwarancji, która potwierdza, że transakcja dojdzie do skutku i jest bezpieczna.

Czym jest umowa przedwstępna?

Jeżeli w danej chwili nie można zawrzeć umowy docelowej, ale zdecydowany na zakup to umowa przedwstępna sprzedaży działki również może się przydać. Z reguły taka sytuacja występuje, gdy klient stara się o kredyt i warunkiem jego uruchomienia jest właśnie umowa przedwstępna. Można się także w ten sposób zabezpieczyć, żeby mieć pewność, że nikt inny nie kupi tej nieruchomości wcześniej. Czasami podpisanie umowy sprzedaży jest ryzykowne, zwłaszcza wtedy, gdy sprzedający nie potrafi udzielić wszystkich informacji. W takiej sytuacji warto podpisać umowę przedwstępną, do czasu aż upewnisz się, że stan prawny i faktyczny działki nie budzi już absolutnie żadnych wątpliwości. Czerwona lampka powinna się zapalić w momencie, gdy sprzedający nie zgadza się podpisać takiej umowy. Dzięki umowie przedwstępnej można jeszcze przed zawarciem ostatecznej umowy sprawdzić kluczowe kwestie.

Kwestie formalne

Obowiązkiem sprzedającego jest udostępnienie numeru księgi wieczystej. Treść księgi wieczystej można samodzielnie sprawdzić w internecie wpisując numer księgi w formularzu. Elektroniczny rejestr jest prowadzony bezpośrednio przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ten sposób można najszybciej sprawdzić, czy na danej nieruchomości ciąży hipoteka lub inne ograniczone prawa osób trzecich. Przykładem takich praw może być między innymi służebność gruntowa. Kolejnym ważnym dokumentem jest wypis z ewidencji gruntów i budynków. To właśnie na jego podstawie można ustalić dokładną powierzchnię działki oraz jej położenie. Z wypisu można się także dowiedzieć jakie jest zagospodarowanie działko oraz jej sąsiedztwo. Czasami na działce mogą znajdować się budynki, które są wpisane do rejestru obiektów objętych ochroną przyrody lub rejestru zabytków. O wypis z ewidencji gruntów i budynków można wystąpić samodzielnie, jeżeli sprzedający go nie posiada.

Elementy umowy przedwstępnej

Warto zwrócić uwagę na fakt, że są to informacje jawne, ale osoba niebędąca właścicielem musi koniecznie wskazać swój interes prawny w ich uzyskaniu. Interesem prawnym może być zamiar zakupu działki, który zostanie potwierdzony właśnie umową przedwstępną. Należy pamiętać, że za przygotowanie wypisu pobierana jest opłata ustalona odgórnie. Planując zakup działki należy także sprawdzić, czy można wybudować dom na jej powierzchni. Działka powinna być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czasami może jednak nie być nim objęta i wtedy trzeba wystąpić do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Wzór umowy przedwstępnej można znaleźć na stronach internetowych biur nieruchomości. Umowa powinna zawierać takie elementy jak: strony umowy, przedmiot umowy opisany szczegółowo oraz cenę działki. Żeby umowa przedwstępna była ważna obie strony muszą złożyć swoje podpisy. Nie trzeba jej zawierać przed notariuszem.

Redakcja gall.pl