Menadżer marketingu – jak nim się stać?

Jak być kreatywnym managerem marketingu? Wiedzy, która jest niezbędna, by stać się nim, nie da się przekazać w jednym artykule. Można jednak zapoznać się z zakresem zagadnień merytorycznych, które są kluczowe do zrozumienia roli, jaką osoba ta pełni w przedsiębiorstwie.

Manager marketingu – od czego zacząć?

Menadżer marketingu to osoba, która kieruje podejmowanymi działaniami reklamowymi, przyjmuje określoną strategię działania, a także kształtuje politykę firmy poprzez różnego rodzaju akcje marketingowe. Osoba, która chce podjąć pracę na tym stanowisku, powinna:

 • cechować się kreatywnością i komunikatywnością,

 • wykorzystywać dostępną wiedzę w budowaniu strategii marketingowym,

 • wyróżniać się dużą odpornością na stres,

 • umiejętnie budować pozytywny obraz firmy.

Tyle, jeśli chodzi o cechy psychologiczne i osobowościowe. Chcąc pracować jako manager w dziale marketingu, warto również posiadać odpowiednią podbudowę merytoryczną. Zapewnić ją może kurs dla menadżera marketingu.

Kurs dla managerów – jak wygląda i czego dotyczy?

Merytoryczny kurs dla menadżera marketingu to zajęcia, których celem jest zapoznanie słuchacza z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętych strategii i konkretnych działań marketingowych. W związku z tym, że wielu uczestników tych zajęć realizuje swoje obowiązki zawodowe, często prowadzi się je w trybie zdalnym.

Zaletą kursów zdalnych jest również skrócenie do minimum wszystkich formalności, jakie obowiązują przy zapisie. Przyszły menadżer marketingu powinien wysłać formularz drogą elektroniczną, wraz z dowodem przelania środków w odpowiedniej wysokości. Po zatwierdzeniu uczestnictwa, wszystkie niezbędne materiały są udostępniane za pomocą narzędzi cyfrowych.

Jakie zagadnienia wchodzą w skład kursu dla managerów marketingu?

W ramach realizowanych zajęć uczestnik zapoznaje się z merytorycznym materiałem, którego główne założenia dotyczą:

 • zasad dotyczących budowy i sporządzania strategii i planów marketingowych,

 • umiejętnego analizowania sytuacji firmy i dostosowywania swojej strategii do jej sytuacji,

 • skupienia się nad konkretnymi narzędziami marketingu, takich jak np. Public Relations,

 • badań marketingowych i sposobów ich przeprowadzenia,

 • tworzenia pozytywnego obrazu firmy wśród potencjalnych klientów i kontrahentów,

 • budowy marki zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami,

 • sprzedaż produktów za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi online,

 • zakres współpracy z agencjami kreatywnymi i reklamowymi,

 • badanie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

Reasumując, uczestnictwo w kursie takim jak https://spe.edu.pl/menedzer-marketingu-xxiii-edycja/  to klucz do skuteczności, z jaką będzie podejmował decyzję przyszły manager.

Redakcja gall.pl