Ile wynosi koszt odrolnienia działki?

Odrolnienie działki dzielone jest na dwa etapy. Pierwszym z nich jest konieczność dokonania zmiany przeznaczenia gruntu poprzez uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskanie dla tego gruntu stosownej decyzji o warunkach zabudowy, a jeśli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy go odpowiednio zmienić. Drugim etapem jest uzyskanie decyzji, która zezwala na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Odrolnienie działki koszt

Koszt odrolnienia zależeć będzie głównie od klasy ziemi, którą określa się cyframi rzymskimi od I do VI. Grunt klasy od IV do VI jest najgorszy, dlatego w takim przypadku wyłączenie produkcji rolnej jest tylko formalnością. Ziemie tego typu nie będą objęte ochroną i musimy jedynie złożyć stosowny wniosek w starostwie powiatowym. Jeżeli jednak ziemia posiada lepszą klasę, czyli od I do III, to uzyskanie takowej zgody może być nieco trudniejsze, bowiem wymaga zgody od ministra spraw rozwoju wsi. Koszt odrolnienia działki wiąże się nie tylko z wieloma procedurami, ale także generuje trochę kosztów. Jeżeli działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to jednym z dokumentów jakie trzeba załączyć do wniosku o odrolnienie terenu, będzie przedstawienie lokalizacji danej działki. Do tego trzeba przygotować kopię mapy ewidencyjnej bądź wypis z ewidencji gruntów oraz budynków. Warto podkreślić, że kopię fragmentu mapy ewidencyjnej, na którym jest działka, możemy otrzymać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym bądź w urzędzie miasta. Łączny koszt będzie wynosił 125 złotych ( w koszt wliczona jest opłata skarbowa o wysokości 5 złotych). W przypadku, gdy chcemy dostać kolejną mapę z takiego samego obrębu, to wtedy kwota będzie wynosić za każdą następną działkę 12 złotych. Warto podkreślić, że czas realizacji takiego wniosku nie jest dłuższy niż dziesięć dni roboczych.

Koszt wypisu z ewidencji gruntów

Jeżeli natomiast zdecydujemy się na wypis z ewidencji gruntów, to trzeba pójść od razu do urzędu miasta bądź starostwa, na którego terenie znajduje się działka. Warto podkreślić, że jest sposobność do złożenia wniosku internetowego przy pomocy zastosowania profilu zaufanego. Złożenie wniosków o wypis i wyrys z ewidencji gruntów jest darmowe, lecz jeśli chcemy uzyskać wersję elektroniczną wypisy oraz wyrysu z EGiB musimy przygotować się na koszt rzędu 140 złotych. W przypadku ceny wydruku i wypisu z ewidencji to jest koszt 150 złotych. Z kolegi usługi do następnych działek z tego samego obrębu będą bezpłatne.

Podjęcie decyzji o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy starać się o dostanie decyzji o warunkach zabudowy. By takową zgodę otrzymać, musimy złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Warto podkreślić, że wniosek musi zawierać m.in określenie granic terenu objętego wniosek razem z charakterystyką planowanych inwestycji, a także kopię map zasadniczych. Ważne jest, że plan powinien być przygotowany przez osobę do tego uprawnioną.

Redakcja gall.pl